БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ СЕМИНАРЛАРЫ

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 14 – 16 ақпан

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жеке және топтық тиімділікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • эмоционалды интеллект (EQ);
 • эмпатия: эмпатия күші және жақсы қарым-қатынастың кілті;
 • қарым-қатынастағы эмоционалды компоненттің маңыздылығы;
 • эмоционалды интеллект компоненттері (EQ);
 • эмоцияны басқару;
 • практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Өз тобының және тұтастай ұйымның тиімділігін арттыру үшін эмоционалды интеллекттің әртүрлі құралдары мен әдістерін қолданудың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту

 ҚҰЗЫРЕТТЕРІ (ҚБШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 06 - 08 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жұмыста мақсаттарға қол жеткізуге әсер ететін, ұйымдардағы индивидтердің, топтардың мінез-құлқының әртүрлі аспектілері мен заңдылықтарын түсінуі қажет құрылымдық бөлімшелердің басшылары

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • ұйымдық мінез-құлық негіздері;
 • жеке, топтық деңгейде және көшбасшылық деңгейінде ұйымдық мінез-құлық;
 • коммуникацияларды басқару және қызметкерлерді ынталандыру;
 • персоналдың құзыреттілігін ынталандыру және дамыту;
 • көшбасшылық және ұйымдық мәдениеті;
 • практикалық кейстер мен жағдаяттарды шешу

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Семинар нәтижесі бойынша сіз ұйымдағы адамдарды тиімді басқару дағдыларын нығайтасыз.

       ҚҰЗЫРЕТТЕРІ (ҚБШ):

 • ынтымақтастық;
 • шешімдер қабылдау;
 • қызметті басқару

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 18 – 20 сәуір

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:Халықпен тиімді қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытқысы келетін басшы мемлекеттік қызметшілер

ШОЛУ: Жергілікті этномәдени орталықтар мен бірлестіктерінің құрылымы және қызметі. Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысының басым бағыттары. Облыстағы «Қоғамдық келісім» ұйымының жұмысы. Шиеленістерді реттеу коммуникациясы. Медиация әдістері мен құралдарының этномедиациядағы маңызы. Этносаралық шиеленістердің алдын алу мен реттеудің практикалық технологиялары. Практикалық кейстер: Көшелердің атауын өзгертуге байланысты әлеуметтік желідегі комментарийлер бойынша талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Этносаралық шиеленістер саласында туындайтын жағдайларды болжайды. Шиеленістерді реттеу алгоритимін біледі және техникаларын қолданады. Медиация әдістері мен құралдарын пайдаланады.

 ҚҰЗЫРЕТТЕРІ (ҚБШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 11-13 мамыр

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Персоналмен жұмыс істеу дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ: 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Тренинг нәтижелері бойынша тыңдаушылар өздерінің көшбасшылық құзыреттерін жетілдіру үшін практикалық құралдарды меңгереді.

 ҚҰЗЫРЕТТЕРІ (ҚБШ):

 • Көшбасшылық;
 • Қызметті басқару;
 • Өзін-өзі дамыту.

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 10-12 тамыз

ҰЗАҚТЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ:Облыстық басқармалардың бөлім басшылары, аудандық мемлекеттік органдардың басшылары, ауылдық округ әкімдері

ШОЛУ: Мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын басқару және бағалау. Қызмет тұтынушылардың қанағаттану деңгейін анықтау тетіктері. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жетілдіру құралдарын талдау.
Мемлекеттік қызмет көрсетудегі проактивті тәсіл. Мемлекеттік қызметтер көрсетуде адамдарға бағдарлану. Мемлекеттік қызмет сапасына қоғамдық бақылау жүргізу. Мемлекеттік қызметтердің сапасыз көрсетілуінің себептері. Практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру бойынша кәсіби құзіреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту. Ең алдымен – адамдар түсінігін ашып, анықтамасын бекіту. Мемлекеттік қызметтердің сапасын арттырудың практикалық құралдарын күнделікті қызметте пайдалану әдістерін меңгеру.

 ҚҰЗЫРЕТТЕР:

 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • шешім қабылдау
 • қызметті басқару
 • Көрсетілетін қызметтерді тұтынушыға бағдарлау және оған ақпарат беру
 • Парасаттылық

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 05-09 қыркүйек

ҰЗАҚТЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу саласында кәсіби құзыреттілігін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:

 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың мақсаттары,
 • міндеттері мен қағидалары;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізуді ұйымдастыру;
 • НҚА жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу әдістемесі;
 • практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:НҚА жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманы ұйымдастыру және тиімді жүргізу саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

 ҚҰЗЫРЕТТЕРІ (ҚБШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 16-18 ақпан

 ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Осы немесе өзге де құзыреттерді дамытқысы келетін мемлекеттік қызметшілер

 ТРЕНИНГКЕ ШОЛУӘрбір мемлекеттік қызметшінің бойында нақты лауазымға қойылатын талаптарға сәйкес келетін қажетті құзыреттердің жеке жиынтығы болуы тиіс. Ұсынылған құзыреттер қазіргі заманғы және тиімді мемлекеттік аппараттың көрінісі мен талаптарына сәйкес келеді

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРСеминардың нәтижесі бойынша әрбір қатысушы қызметтің тиімділігі үшін өзінің құзыреттілік деңгейін арттырады

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • парасаттылық
 • күйзеліске төзімділік
 • бастамашылдық

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 20-22 сәуір

 ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Өз мансабын одан әрі ілгерілетуге мүдделі және өзінің көшбасшылық құзыреттерін жетілдіруге ұмтылатын орта буын басшы-әйелдер

 ШОЛУ

 • Қызметті орындау барысында жеке өмірге ықпал ететін сын-тегеуріндер мен қиындықтар.
 • Жұмыс пен жеке өмір арасындағы тепе-теңдікті сақтауға, жеке тиімділікті арттыруға бағытталған коучинг құралдарын біледі және қолданады (SMART, GROW, уақыттың жеке сызығы, болашақ жетістікті моделдеу).
 • Максималды өнімділікке әсер ететін факторлар.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:Жұмыс пен отбасы арасындағы тепе-теңдік пен шекараны басқарудың кәсіби құзіреттіліктері мен практикалық дағдыларын дамытады. Жеке тиімділікті арттыратын техникалар мен факторлар туралы біледі және пайдаланады.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • Қызметті басқару
 • Өз-өзін дамыту
 • Бастамашылдық
 • Күйзеліске төзімділік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 25-29 сәуір

 ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 5 күн, 40 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жобаларды әзірлеу және іске асыру дағдыларын арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

 ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ

 • жобалық басқару;
 • халықаралық тәжірибе;
 • жобаларды басқару стандарттары. ISO 21500 стандарты;
 • жоба. бағдарлама. портфель;
 • ұйымның стратегиясы;
 • операциялық қызмет;
 • ұйымдастыру құрылымы;
 • практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРЖобаларды, бағдарламаны және портфельді басқару саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 27-29 сәуір

 ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жергілікті атқарушы органдардың және аумақтық департаменттер мен инспекциялардың мамандары.

ШОЛУ: Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексінің талаптары. Мемлекеттік қызметшінің әдебі және мінез-құлық нормалары. Іскерлік этикет және ресми мінез-құлық қағидалары. 4.Мемлекеттік қызметшінің имиджі және парасаттылық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және шектеулер мен тыйымдарды сақтау. Этикалық қызметкердің жаңа моделін қалыптастыру. Мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік және әкімшілік жауапкершілігі. Практикалық кейстер: шағын топтарға арналған ситуациялық тапсырмалар.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:Мемлекеттік қызметшінің имиджіне сай іскерлік этикет және мінез-құлық нормаларын біледі. Ашықтық, объективтілік және әділдікке бағытталған өз қызметінде әдептілік нормалар мен құндылықтарды қолданады.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • Парасаттылық
 • Көрсетілген қызметтерді тұтынушыға бағдарлау және оған ақпарат беру Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Өзін-өзі дамыту

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 04-06 мамыр

 ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Халықпен тиімді қарым-қатынас жасау дағдыларын дамытқысы келетін мемлекеттік қызметшілер (ЖАО, тікелей халықпен қарым-қатынас жасайтын мемлекеттік қызметшілер)

 ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ

 • көпшілік алдында сөйлеу;
 • дағдарыстық байланыс;
 • тиімді коммуникациялар және мемлекеттік тілде көпшілік алдында сөйлеу;
 • тиімді коммуникацияларды құру алгоритмі;
 • халықпен тиімді кері байланыс орнату;
 • практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРХалықпен және жұртшылықпен тиімді коммуникациялардың кәсіби құзыреттері мен практикалық дағдыларын
дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • жеделдік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 31 тамыз – 02 қыркүйек

 ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Үлкен көлемді деректермен жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілер

 ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ

 • үлкен деректерді талдауға кіріспе;
 • үлкен деректер және сандық трансформация, қолданыстағы шешімдердің әлеуеті, даму перспективалары;
 • мемлекеттік басқарудағы цифрландыру: оның мемлекеттік органдардың тиімділігіне әсері;
 • деректерді практикалық талдау, деректер талдауының өмірлік циклі: деректерді алу, деректерді дайындау, модельді жоспарлау, модель құру, нәтижелерді тексеру, енгізу, деректер сапасы және деректерді басқару;
 • үлкен деректерді жасау және талдау үшін EXCEL 2016-да деректерді кеңейтілген талдау, болжау және визуализация;
 • data mining үшін машиналық оқыту – үлкен деректерден білім алу;
 • data mining міндеттері мен техникасы;
 • жіктелуі және кластеризациясы;
 • машиналық оқытудың міндеттері мен қолданылу саласы;
 • Statistica пакетінде мысалдармен нейрожелілік модельдеу

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • Оқыту нәтижелері бойынша тыңдаушылар:

 • әр салада «үлкен деректерден» қандай пайда алуға болатынын түсінесіз;

 • «үлкен деректерді» талдаудың негізгі түсініктері мен принциптерін меңгересіз;

 • «үлкен деректерде» жаңа идеялар мен мүмкіндіктерді көресіз;

 • іскерлік міндеттерді «үлкен деректер» тіліне аударуды үйренесіз;
  үлкен мәліметтер бойынша мамандармен техникалық тапсырманы қалыптастыру және олардың

 • жұмысының тиімділігін бағалау үшін бір тілде сөйлесетін боласыз;
  Сіз:

 • Excel 2016-да үлкен деректерді кеңейтілген талдауды және үлкен деректерді жасауды;

 • Statistica пакетінде нейрожелілік машиналық оқыту негізінде болжау және нәтижелерін түсіндіруді білетін боласыз.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • жауапкершілік;
 • бастамашылдық;
 • өзін-өзі дамыту;
 • жеделдік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 07-09 қыркүйек

 ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Жеке және топтық тиімділікті арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ШОЛУ: дизайн-ойлау және дәстүрлі ойлау; уақыт талабы – процестердің кешенділігі және әлемнің VUCA жағдайындағы тұрақты өзгерістерді басқару; инновацияларды ынталандыру үшін дизайн-ойлау, әдістер мен құралдар; мемлекеттік құрылымдарда дизайн-ойлау; практикада дизайн-ойлау және т. б.; кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРИнновациялық ойлауды қалыптастыру және дамыту, инновациялар мәдениетін арттыру, ұйым қызметінде дизайн-ойлау қағидаттарын қолдану үшін дизайн-ойлау құралдарын пайдаланудың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • жеделдік;
 • өзін-өзі дамыту;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 24-26 қазан

 ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Осы құзырет бойынша даму деңгейін арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ШОЛУБасшының жауапкершілігі; Төмен сенімділік және стресс жағдайларында шешім қабылдау; Уақытқа және нәтижеге бағдарлану; Қызметкерлерді жалпы нәтижеге жетуге ынталандыру; Ынтымақтастық және жұмысқа ынталандыру; Практикалық кейстерді талдау

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРҚызмет тиімділігін арттыру үшін кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • Шешімдерді қабылдау;
 • Қызметті басқару;
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 02-04 наурыз

ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Мемлекеттік қызметтерді тиімді көрсету саласындағы дағдыларды арттыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер мен басқа да тұлғалар

ТРЕНИНГКЕ ШОЛУ:  

 • Мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету
 • Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау
 • Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын басқару
 • Қызмет тұтынушыларына қанағаттану деңгейін анықтау
 • Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын арттыру

 КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРСеминар нәтижелері бойынша қатысушылар нәтижелер бойынша басқару әдіснамасын, тиімділікті басқару әдістері мен құралдарын меңгереді, стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға талдау мен бағалау жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік орган қызметінің және өзінің кәсіби қызметінің нәтижелілігі бойынша кәсіби дағдыларын арттырады.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • Өзгерістерді басқару
 • Стратегиялық ойлау
 • Көшбасшылық
 • Шешімдер қабылдау
 • Қызметті басқару
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 08-10 маусым

ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Қызметі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырумен және өткізумен байланысты мемлекеттік қызметшілер

ШОЛУ

 • «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңындағы өзгерістер;
 • мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу;
 • сатып алуды жоспарлау, жүзеге асыру және мемлекеттік сатып алу шарттарының тиімділігі мен сәйкестік аудиті;
 • практикалық кейстерді талдау.

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру саласында кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК:

 • көшбасшылық;
 • шешімдерді қабылдау;
 • қызметті басқару;
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл;
 • 5 базалық құзыреттілік

ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ: 05-07 қазан

ҰЗАҚТЫЛЫҒЫ: 3 күн, 24 академиялық сағат

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯ: Өңірлерді дамыту саясатын іске асыратын жергілікті атқарушы органдардың басшылары, әкімдердің орынбасарлары

ШОЛУ:  

 • мемлекеттік басқару жүйесін модернизациялау, саяси модернизация;
 • әлеуметтік саясат: адами капиталды дамыту, әлеуметтік кодты әзірлеу;
 • азаматтық қоғам және жастардың аймақтық аспектісі;
 • ресми мәтін және жазылым дағдылары.

 КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

 • мемлекеттік қызметшілердің жергілікті жерлерде стратегиялық басымдықтар мен мемлекеттік бастамаларды іске асырудағы құзыреттілігін арттыру

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (БҚШ):

 • стратегиялық ойлау;
 • көшбасшылық;
 • қызметті басқару;
 • әдептілік;
 • ынтымақтастық және өзара әрекеттестік.

 

ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

Темирова Сулу Джумабаевна

Академияның Маңғыстау облысы бойынша филиалы

Білім беру бағдарламаларын іске асыру және ілгерілету кабинетінің меңгерушісі

Тел.: 8 7292 30 55 49

 e-mail: s.temirova@apa.kz

 

ТІРКЕЛУ